مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
USAHost-1 - فضا : ۲۰۰ مگابایت
پهنای باند : ۲۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : 10 عدد
پارک دامنه : ۱ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی :Cpanel

USAHost-2 - فضا : ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند : ۵۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۱ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی :Cpanel

USAHost-3 - فضا : ۱ گیگابایت
پهنای باند : ۱۲۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۲ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی :Cpanel

USAHost-4 - فضا : ۳ گیگابایت
پهنای باند : ۴۰۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۲ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی :Cpanel

USAHost-5 - فضا : ۵ گیگابایت
پهنای باند : ۷۰۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۳ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی :Cpanel

USAHost-6 - فضا : ۱۰ گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : 4 عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی :Cpanel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.224.52) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution