مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
Linux-ir1 - فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 4 گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : 10 عدد
پارک دامنه : ۱ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی : دایرکت ادمین

Linux-ir2 - فضا : ۱ گیگابایت
پهنای باند : ۱۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۲ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی : دایرکت ادمین

Linux-ir3 - فضا : ۲ گیگابایت
پهنای باند : ۲۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۲ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی : دایرکت ادمین

Linux-ir4 - فضا : ۳ گیگابایت
پهنای باند : ۳۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۳ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی : دایرکت ادمین

Linux-ir5 - فضا : ۵ گیگابایت
پهنای باند : ۴۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : ۳ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی : دایرکت ادمین

Linux-ir6 - فضا : ۱۰ گیگابایت
پهنای باند : ۵۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : بینهایت
پارک دامنه : ۳ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی : دایرکت ادمین

Linux-Ir-Special - فضا : ۲۰ گیگابایت
پهنای باند : ۲۰ گیگابایت
تعداد ایمیل: نامحدود
دیتابیس : بینهایت
پارک دامنه : ۲ عدد
سابدامنه : نامحدود
اف تی پی : نامحدود
دامنه رایگان : ندارد
پنل مدیریتی : دایرکت ادمین

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.224.52) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution